Skattevæsnet i Tyskland ændrer renteopgørelserne

Den tyske forfatningsdomstol havde i en dom (8.7.2021) fastslået, at den gamle rentesats på 0,5 % pr. måned var forfatningsstridig. Derfor skulle lovgiveren vedtage en ny rentesatsordning. Denne lov går tilbage til juli 2022. Den tekniske implementering tog dog noget tid, hvorfor de nye eller ændrede renteopgørelser først nu udsendes.

Den nye rentesats er 0,15 % pr. måned med tilbagevirkende kraft fra 2019.

De gamle opgørelser, hvor der var fastsat renter, var for det meste allerede siden maj 2019 kategoriseret som ”foreløbig”. Der var derfor ikke behov for at gøre indsigelse. De renter, der blev fastsat på det tidspunkt, skulle dog betales, men de (for høje) renter vil nu blive tilbagebetalt.

Siden efteråret 2021 er renterne slet ikke blevet fastsat af skattevæsenet, hverken tilbagebetalingsrenter eller morarenter.

Disse renteopgørelser fastsættes nu for første gang (med den nye rentesats). Derfor kan der stadig opstå renteefterbetalinger for ”gamle” år.

Der bør under alle omstændigheder foretages en gennemgang af disse opgørelser.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Roman Guscharzek, tyskrevision
info@tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Besøg af UCL Business Academy and Professionshøjskole Odense

Som led i deres besøgsrundtur i Nordtyskland var 31 lærere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense på besøg hos tyskrevision den 18. august 2022. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en videregående uddannelsesinstitution, som udbyder over 40...

læs mere
Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere