Skattevæsnet i Tyskland ændrer renteopgørelserne

Den tyske forfatningsdomstol havde i en dom (8.7.2021) fastslået, at den gamle rentesats på 0,5 % pr. måned var forfatningsstridig. Derfor skulle lovgiveren vedtage en ny rentesatsordning. Denne lov går tilbage til juli 2022. Den tekniske implementering tog dog noget tid, hvorfor de nye eller ændrede renteopgørelser først nu udsendes.

Den nye rentesats er 0,15 % pr. måned med tilbagevirkende kraft fra 2019.

De gamle opgørelser, hvor der var fastsat renter, var for det meste allerede siden maj 2019 kategoriseret som ”foreløbig”. Der var derfor ikke behov for at gøre indsigelse. De renter, der blev fastsat på det tidspunkt, skulle dog betales, men de (for høje) renter vil nu blive tilbagebetalt.

Siden efteråret 2021 er renterne slet ikke blevet fastsat af skattevæsenet, hverken tilbagebetalingsrenter eller morarenter.

Disse renteopgørelser fastsættes nu for første gang (med den nye rentesats). Derfor kan der stadig opstå renteefterbetalinger for ”gamle” år.

Der bør under alle omstændigheder foretages en gennemgang af disse opgørelser.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Roman Guscharzek, tyskrevision
info@tyskrevision.com

Relaterede nyheder