Tysk skattefradrag ved flytning

Det kan være hårdt og stressende at flytte, ligegyldigt om det er privat eller relateret til arbejdet. Derfor kan det være en trøst, at den tyske lovgivning i nogle tilfælde gør det muligt at fratrække udgifter til flytning i skat. Det gælder også, hvis man flytter fra Danmark til Tyskland for at arbejde i Tyskland.

Hvis flytningen sker pga. arbejdet, bliver alle udgifter til flytningen accepteret som ”Werbungskosten” (udgifter i forbindelse med arbejdet). Hertil hører udgifter til:

  • flyttefirma,
  • kørsel til besigtigelse af ny bopæl,
  • privat flyttekørsel,
  • doppelt husleje (gammel og ny lejlighed)

Lovgiveren tillader derudover et standardfradrag, som regelmæssigt tilpasses af det tyske Bundesministerium für Finanzen. Dette gør sig især betalt, hvis der ikke er nogen faktiske udgifter som f.eks. til flyttefirma. Der gøres forskel på ledige og gifte og der indrømmes et ekstra beløb for hvert barn.

Under visse omstændigheder er det muligt at få et større fradrag. Specielt hvis det drejer sig om flytning til udlandet eller hvis man indenfor de sidste 5 år allerede er flyttet pga. arbejdet.

En flytning anses især for arbejdsrelateret i forbindelse med

  1. en ny arbejdsplads / et nyt arbejdssted
  2. en forkortelse af transport til og fra arbejde med mindst en time

Hvis flytningen er arbejdsrelateret iht. punkt b, er det uden betydning, at den er gennemført på privat foranledning. Udgifterne kan fradrages i skat og den skattemæssige virkning hænger sammen med den personlige tyske skattesats.

Det er også muligt at få fradrag i skat, hvis flytningen ikke er arbejdsrelateret, dog kun for flyttefirmaets lønomkostninger i Form af ”haushaltsnahe Dienstleistungen” (tjenesteydelser i hjemmet). Der kan fratrækkes 20% af lønomkostningerne i den skattepligtige indkomst, dog maks. 1.200 EUR.

tyskrevision |TR Steuerberater, 06.02.2017

Kontakt: Roman Guscharzek, Steuerberater, mail: rg(at)tyskrevision.com

Relaterede nyheder

Skattelettelser planlagt

Skattelettelser planlagt

I maj fremlagde Forbundsministeriet for Økonomi og Energi (BMWi) i Tyskland et nøglespørgsmål til bureaukratilag III. Heraf fremgår følgende planlagte ændringer: - Forkortelse af opbevaringsperioden Opbevaringen af bilag skal i henhold til skat- og handelsret...

læs mere
Mere tid til selvangivelsen

Mere tid til selvangivelsen

Indtil videre udløb fristen for indberetning af selvangivelsen altid den 31.05. i det efterfølgende år. Med virkning fra 01.01.2019 blev disse frister forlænget med 2 måneder. Dette medfører, at indberetningsfristen for selvangivelsen 2018 slutter den 31.07.2019. For...

læs mere
Kassensicherungs- verordnung

Kassensicherungs- verordnung

Kassensicherungsverordnung- sådan et ord findes der kun i Tyskland Fra og med den 01.01.2020 er der ingen vej udenom. Fra den 01.01.2020 griber nu endeligt den tyske ”Kassensicherungsverordnung” som siger, at alle kassesystemer skal være certificeret såvidt, at en...

læs mere