Nyheder

25.03.2014
Børnepenge til gifte børn i Tyskland

25/03/2014
|

Forbundsskatteretten (Bundesfinanzhof (BFH – den højeste skatteretsinstans i Tyskland) har i en dom fra 17. oktober 2013 (III R 22/13) besluttet, at forældre har ret til børnepenge, selvom barnet er gift.

Allerede siden 2012 er barnets indtægter ikke afgørende for at […]

Artikel

19.03.2014
En tysk vindmølle som drives af et dansk selskab er en filial

19/03/2014
|

Hvis en virksomhed, der er bosat i udlandet, leverer ”Werkleistungen” eller andre ydelser til en virksomhed, der er bosat i Tyskland, så er det modtageren, der skal betale moms. Men hvornår gælder en virksomhed for at være hjemmehørende i indlandet?

Skattedomstolen i Münster […]

Artikel
Feindt_Benjamin_blog

17.03.2014
Muligvis skærpelse af tyske regler for strafbefrielse ved selvanmeldelse af skatteunddragelse på vej

17/03/2014
|

Skatteunddragelse i Tyskland er efter Uli Hoeness tiltale og dommen i sidste uge kommet i fokus igen. Reglerne for strafbefrielse ved selvanmeldelse bliver muligvis snart skærpet.

Den 27. marts 2014 forhandler forbundslandenes finansministre om yderligere sanktioner ved skatteunddragelse. Principielt er der enighed om, at der fortsat skal […]

Artikel

10.03.2014
Moms – skattefordele ved salg af varer fra Tyskland

10/03/2014
|

Set med danske øjne er Tyskland et land med en lav skatteprocent. Dette gælder specielt for moms. Den danske momssats ligger på 25 %, den tyske derimod kun på 19 % henholdsvis 7 %. Denne differance kan erhvervsdrivende til fordel udnytte.

De fleste kender de momsmæssige fordele ved den […]

Artikel
Feindt_Benjamin_blog

28.02.2014
Arbejdsværelse mindsker den tyske skat for udlejere

28/02/2014
|

Udlejning af fast ejendom kræver en del administrativt arbejde. Hvis husejeren udfører kontorarbejdet for en tysk ejendom i et arbejdsværelse i hjemmet, kan der muligvis fratrækkes tysk skat for værelset. Således kan også en privat ejendom i Danmark mindske den tyske skat […]

Artikel
Feindt_Benjamin_blog

20.02.2014
Eftergivelse af tysk ejendomsskat ved tab

20/02/2014
|

Der er mulighed for eftergivelse af tysk ejendomsskat i 2014, hvis en udlejningsejendom står ledig. Dette meddeler OFD Koblenz i en aktuel pressemeddelelse. Den tyske §33 GrStG bestemmer, at en udlejer kan søge om eftergivelse af ejendomsskat, hvis udlejningsobjektet ikke giver den normale bruttofortjeneste. Dette er […]

Artikel
‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next page ›
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.