Nyheder

gunnar tessin blog

24.04.2014
Dansk-tyske skattehighlights – Inaktivt dansk holding

24/04/2014
|

here EU’s moder-/datterdirektiv medfører, at et udbytte fra et kapitalselskab til et andet kapitalselskab i EU kan udloddes skattefrit (er fritaget for udbytteskat), hvis det modtagende selskab ejer mere end 10% af kapitalen i det udloddende selskab.

Det tyske skattevæsen er dog af den opfattelse […]

Artikel

25.03.2014
Børnepenge til gifte børn i Tyskland

25/03/2014
|

http://allweatherfencing.com/garden-fencing-and-decking/ Forbundsskatteretten (Bundesfinanzhof (BFH – den højeste skatteretsinstans i Tyskland) har i en dom fra 17. oktober 2013 (III R 22/13) besluttet, at forældre har ret til børnepenge, selvom barnet er gift.

Allerede siden 2012 er barnets indtægter ikke afgørende for at […]

Artikel

19.03.2014
En tysk vindmølle som drives af et dansk selskab er en filial

19/03/2014
|

Hvis en virksomhed, der er bosat i udlandet, leverer ”Werkleistungen” eller andre ydelser til en virksomhed, der er bosat i Tyskland, så er det modtageren, der skal betale moms. Men hvornår gælder en virksomhed for at være hjemmehørende i indlandet?

Skattedomstolen i Münster […]

Artikel
Feindt_Benjamin_blog

17.03.2014
Muligvis skærpelse af tyske regler for strafbefrielse ved selvanmeldelse af skatteunddragelse på vej

17/03/2014
|

Skatteunddragelse i Tyskland er efter Uli Hoeness tiltale og dommen i sidste uge kommet i fokus igen. Reglerne for strafbefrielse ved selvanmeldelse bliver muligvis snart skærpet.

Den 27. marts 2014 forhandler forbundslandenes finansministre om yderligere sanktioner ved skatteunddragelse. Principielt er der enighed om, at der fortsat skal […]

Artikel

10.03.2014
Moms – skattefordele ved salg af varer fra Tyskland

10/03/2014
|

Set med danske øjne er Tyskland et land med en lav skatteprocent. Dette gælder specielt for moms. Den danske momssats ligger på 25 %, den tyske derimod kun på 19 % henholdsvis 7 %. Denne differance kan erhvervsdrivende til fordel udnytte.

De fleste kender de momsmæssige fordele ved den […]

Artikel
Feindt_Benjamin_blog

28.02.2014
Arbejdsværelse mindsker den tyske skat for udlejere

28/02/2014
|

Udlejning af fast ejendom kræver en del administrativt arbejde. Hvis husejeren udfører kontorarbejdet for en tysk ejendom i et arbejdsværelse i hjemmet, kan der muligvis fratrækkes tysk skat for værelset. Således kan også en privat ejendom i Danmark mindske den tyske skat […]

Artikel
‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next page ›