Reduktion af skattebyrden gennem investeringsfradrag (IAB) – for alle virksomheder med et overskud på < 200.000 EUR

Alle, der planlægger at foretage anskaffelser inden for de næste 3 år, kan allerede nu trække 50 % af udgifterne fra i skat (§7g EStG).

Hvilke krav skal investeringsgoderne opfylde?

De skal

  • være bevægelige aktiver i anlægsaktiverne
  • og anvendes næsten udelukkende – 90 % eller mere – til forretningsformål.
  • Desuden skal anskaffelsen finde sted inden udgangen af det tredje regnskabsår efter fradraget.

Medarbejderbiler er generelt egnede til ”IAB”, men firmabiler er det ofte ikke.

Hvilke krav skal den skattepligtige opfylde?

Der skal være tale om et tysk selskab eller fast driftssted – uanset om det er et kapitalselskab, et personselskab eller en enkeltmandsvirksomhed – og overskuddet i året for fradraget skal være mindre end 200.000 EUR.

Investeringsfradrag kan også bruges til at reducere topindkomster og opnå progressionsfordele. Dette gælder også for datterselskaber af koncerner, så længe de ikke overskrider overskudsgrænsen.

Eksempel 1:

DanByg GmbH med hjemsted i Hamborg har brug for en ny gravemaskine i 2025. Gravemaskinen skal koste 60.000 EUR. I 2022 har selskabet et overskud på 180.000 EUR. Selskabet reducerer dette overskud med 50 % af de formodede anskaffelsesomkostninger til 150.000 EUR i 2022 og betaler derfor ca. 10.000 EUR mindre i skat i 2022.

Eksempel 2:

Peter Petersen, der er bosiddende i München, modtager en normal løn på 250.000 EUR og en fratrædelsesgodtgørelse på 200.000 EUR i 2022. For at han ikke skal betale skat af fratrædelsesgodtgørelsen, stifter han i 2022 et selskab til drift af et solcelleanlæg med anskaffelsesomkostninger på 400.000 EUR. Han reducerer derfor sin skattebyrde i 2022 med 90.000 EUR og bruger disse penge til at rejse egenkapitalen til solcelleanlægget, der købes i 2024.

Formålet med eksemplerne er at illustrere, at investeringsfradrag i Tyskland kan bruges til en skattemæssig styring og bestemmelse af skattebetalingstidspunkter. Gennemførelsen kræver dog en vis skatteviden – derfor er det bedst at gennemføre ovenstående sammen med en revisor.

tyskrevision Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG

Relaterede nyheder

Vores løbehold ved Royal Run 2023

Vores løbehold ved Royal Run 2023

Anden pinsedag tog vores løbehold til Aabenraa for at deltage i årets Royal Run. Landet over var i år i alt mere end 93.000 personer tilmeldt løbet, heraf ca. 15.000 alene tilmeldt til deltagelse i Aabenraa. 🏃🏼🏃🏽 Under en skyfri himmel og med strålende solskin vovede...

læs mere
Grundstensnedlæggelse til mellemliggende bygning

Grundstensnedlæggelse til mellemliggende bygning

Et talstærkt team har brug for omfangsrig plads for at kunne arbejde på en fornuftig måde. Og da pladsen bliver stadig mere trang på grund af det stigende antal medarbejdere (vi har nu knap 60 ansatte), er vi glade for, at grundstenen til den mellemliggende bygning...

læs mere
Revisor Kim Ole Pommer bliver administrerende partner

Revisor Kim Ole Pommer bliver administrerende partner

I sidste uge havde vi igen en lejlighed til at fejre. Kim, vores højt værdsatte mangeårige medarbejder og nyuddannet revisor i første forsøg, blev udnævnt til administrerende partner i tyskrevision med virkning fra begyndelsen af 2024. Dette øger antallet af vores...

læs mere