Nyheder

Større krav til dokumentation af udenlandske forhold

07/03/2016
|

follow link En stor del af den internationale handel bliver afviklet indenfor virksomhedsgrupper og koncerner. Derfor afgør de priser, der handles med mellem de egne firmaer (afregningspriserne) skatteindtægternes størrelse.

follow link Dette er også kendt i de lande, som forsøger at gardere sig mod skatteforlæggelse ved kun […]

Artikel

Flere virksomheder bliver befriet for revisionspligten i Tyskland

29/02/2016
|

I Tyskland er der kun revisionspligt for mellemstore og store virksomheder. Små virksomheder er ikke underlagt revisionspligtigt. Grænsen mellem en ”lille” og en ”mellemstor” virksomhed er blevet hævet. En tysk virksomhed er mellemstor, hvis den på to hinanden efterfølgende dage overskrider to af de tre […]

Artikel

Tysk investeringsfradrag

22/02/2016
|

Virksomheder med en egenkapital på op til 235.000 EUR og virksomheder, som udarbejder en overskudsopgørelse og som har et overskud på højst 100.000 EUR kan i Tyskland danne investeringsfradrag til anskaffelser i kommende regnskabsår. Dette betyder, at 40%, max. 200.000 EUR, til […]

Artikel

Arbejde i Danmark: Husk din nemkonto

15/02/2016
|

De danske myndigheder bruger din NemKonto til udbetaling af skattetilgodehavener eller SU.

Hvis den danske årsopgørelse ved en beskrænket skattepligtig udviser et tilgodehavende hos den skattepligtige, udbetaler SKAT automatisk beløbet til en NemKonto.

Hvis man ikke har en NemKonto, som det faktisk sker for mange […]

Artikel

Tysk skattefradrag for udgifter til vedligeholdelse af hjemmet

10/02/2016
|

Den tyske forbundsskatteret har med en dom fra den 20.03.2014 (VI R 55/12) afgjordt, at begrebet ”i hjemmet” (§35a EstG) skal tydes rumligt-funktionelt. Resultatet af denne dom er, at grænsen for hjemmet ikke kun er fastlagt via ejendomsgrænsen. Tværtimod kan udgifter […]

Artikel

Tysk fradrag af omkostninger afholdt til en fest

01/02/2016
|

I en dom fra den tyske forbundsskatteret fra den 08. 07. 2015 (VI R 46/14) blev det afgjort, at omkostninger afholdt i forbindelse med en fest, som både er erhvervsrelateret og privat begrundet, kan opdeles og delvist fratrækkes som reklameudgifter. Derved danner årsagerne til festens […]

Artikel
‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next page ›