Nyheder Archive | Side 16 af 29 |

Flere virksomheder bliver befriet for revisionspligten i Tyskland

I Tyskland er der kun revisionspligt for mellemstore og store virksomheder. Små virksomheder er ikke underlagt revisionspligtigt. Grænsen mellem en ”lille” og en ”mellemstor” virksomhed er blevet hævet. En tysk virksomhed er mellemstor, hvis den på to hinanden efterfølgende dage overskrider to af de tre […]

Artikel

Tysk investeringsfradrag

Virksomheder med en egenkapital på op til 235.000 EUR og virksomheder, som udarbejder en overskudsopgørelse og som har et overskud på højst 100.000 EUR kan i Tyskland danne investeringsfradrag til anskaffelser i kommende regnskabsår. Dette betyder, at 40%, max. 200.000 EUR, til […]

Artikel

Arbejde i Danmark: Husk din nemkonto

De danske myndigheder bruger din NemKonto til udbetaling af skattetilgodehavener eller SU.

Hvis den danske årsopgørelse ved en beskrænket skattepligtig udviser et tilgodehavende hos den skattepligtige, udbetaler SKAT automatisk beløbet til en NemKonto.

Hvis man ikke har en NemKonto, som det faktisk sker for mange […]

Artikel

Tysk skattefradrag for udgifter til vedligeholdelse af hjemmet

Den tyske forbundsskatteret har med en dom fra den 20.03.2014 (VI R 55/12) afgjordt, at begrebet ”i hjemmet” (§35a EstG) skal tydes rumligt-funktionelt. Resultatet af denne dom er, at grænsen for hjemmet ikke kun er fastlagt via ejendomsgrænsen. Tværtimod kan udgifter […]

Artikel

Tysk fradrag af omkostninger afholdt til en fest

I en dom fra den tyske forbundsskatteret fra den 08. 07. 2015 (VI R 46/14) blev det afgjort, at omkostninger afholdt i forbindelse med en fest, som både er erhvervsrelateret og privat begrundet, kan opdeles og delvist fratrækkes som reklameudgifter. Derved danner årsagerne til festens […]

Artikel

tyskrevision udgiver dansk-tysk skattekalender 2016

Alle virksomheder skal overholde skattefrister og datoer for afregning og indbetaling. Hvis man er aktiv både i Danmark og i Tyskland er man nødt til at holde øje med fristerne i begge lande.

For at gøre det lidt nemmere for alle med grænseoverskridende aktiviteter […]

Artikel
‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next page ›