Nyheder Archive | Side 17 af 29 |

Udnyttelse af tab i en tysk koncern: Forbedring mht.§ 8c KStG

Omstruktureringer i en tysk koncern kan føre til store skattemæssige ulemper – f.eks. i kapitalselskaber, som i fortiden har opbygget tab. Hvis kapitalselskaber med et skattemæssigt fremførbart tab bliver solgt indenfor en koncern, er der risiko for at tabet ikke bliver anerkendt skattemæssigt […]

Artikel

International beskatning af arbejdstagere

Benjamin J. Feindts nyeste bog er på markedet: “Besteuerung internationaler Arbeitnehmertätigkeit kompakt”.

Mange lande har i deres lovgivning fastlagt, hvilke indtægter der er skattepligtige, hvordan udenlandsk skat skal håndteres og de har truffet overenskomster med andere lande, så ingen indtægter forbliver ubeskattede og ingen […]

Artikel

Tyske børnepenge

Forældrenes og børnenes skatte-identifikationsnummer er en forudsætning for fremover at modtage børnepenge i Tyskland. Skatte-identifikationsnummeret skal i løbet af 2016 indsendes til Familienkasse.

Fra den 01.01.2016 bliver børnepengene forhøjet til 190 EUR for det første og […]

Artikel

Husk at anmode om nyt tysk skattekort for beskrænket skattepligtige

Som ansat i Tyskland med dansk bopæl, er man beskrænket skattepligtig i Tyskland. Her er det nødvendigt skriftligt at anmode om anvendelsen af skatteklasse I og at forelægge dette hos arbejdsgiveren.

Hvis arbejdsgiveren ikke indenfor 6 uger efter årsskiftet har modtaget bevis for […]

Artikel

Beskatning af udenlandske statslige pensioner

Det kan være meget attraktivt at arbejde på den anden side af grænsen. For eksempel kan der være højere lønninger til dem, der er villige til at arbejde i udlandet. Hvis man arbejder i et andet land og indgår i de sociale […]

Artikel

Tysk skattefradrag for donationer til velgørende formål

For tiden donerer mange mennesker til flygtninge. Der findes forskellige former for donationer. Nogle donerer penge, andre afleverer brugt tøj, sko og legetøj til almennyttige organisationer.

Der er mange der ikke ved, at man også kan gøre et skattemæssigt fradrag gældende for de […]

Artikel
‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next page ›