Nyheder Archive | Side 17 af 29 |

Tysk fradrag af omkostninger afholdt til en fest

I en dom fra den tyske forbundsskatteret fra den 08. 07. 2015 (VI R 46/14) blev det afgjort, at omkostninger afholdt i forbindelse med en fest, som både er erhvervsrelateret og privat begrundet, kan opdeles og delvist fratrækkes som reklameudgifter. Derved danner årsagerne til festens […]

Artikel

tyskrevision udgiver dansk-tysk skattekalender 2016

Alle virksomheder skal overholde skattefrister og datoer for afregning og indbetaling. Hvis man er aktiv både i Danmark og i Tyskland er man nødt til at holde øje med fristerne i begge lande.

For at gøre det lidt nemmere for alle med grænseoverskridende aktiviteter […]

Artikel

Udnyttelse af tab i en tysk koncern: Forbedring mht.§ 8c KStG

Omstruktureringer i en tysk koncern kan føre til store skattemæssige ulemper – f.eks. i kapitalselskaber, som i fortiden har opbygget tab. Hvis kapitalselskaber med et skattemæssigt fremførbart tab bliver solgt indenfor en koncern, er der risiko for at tabet ikke bliver anerkendt skattemæssigt […]

Artikel

International beskatning af arbejdstagere

Benjamin J. Feindts nyeste bog er på markedet: “Besteuerung internationaler Arbeitnehmertätigkeit kompakt”.

Mange lande har i deres lovgivning fastlagt, hvilke indtægter der er skattepligtige, hvordan udenlandsk skat skal håndteres og de har truffet overenskomster med andere lande, så ingen indtægter forbliver ubeskattede og ingen […]

Artikel

Tyske børnepenge

Forældrenes og børnenes skatte-identifikationsnummer er en forudsætning for fremover at modtage børnepenge i Tyskland. Skatte-identifikationsnummeret skal i løbet af 2016 indsendes til Familienkasse.

Fra den 01.01.2016 bliver børnepengene forhøjet til 190 EUR for det første og […]

Artikel

Husk at anmode om nyt tysk skattekort for beskrænket skattepligtige

Som ansat i Tyskland med dansk bopæl, er man beskrænket skattepligtig i Tyskland. Her er det nødvendigt skriftligt at anmode om anvendelsen af skatteklasse I og at forelægge dette hos arbejdsgiveren.

Hvis arbejdsgiveren ikke indenfor 6 uger efter årsskiftet har modtaget bevis for […]

Artikel
‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next page ›