Nyheder

Nyheder fra tyskrevision

 

Søgning

Søg blandt vores nyheder og artikler

21.08.2014Bliv fritaget for udbytteskat i Tyskland

21.08.2014
Bliv fritaget for udbytteskat i Tyskland

Hvis du driver et tysk kapitalselskab; er der mulighed for at blive fritaget for udbytteskat ved at anmode om en fritagelsesattest hos de tyske skattemyndigheder (Freistellungsbescheinigung). Udlodninger imellem kapitalselskaber er som regel skattefri og det betyder,...

læs mere
25.06.2014Tyske børnepenge til danske grænsependlere

25.06.2014
Tyske børnepenge til danske grænsependlere

Hvis du bor i Danmark og arbejder i Tyskland, kan du ansøge om børnepenge i begge lande. Hvis man bor i Danmark og arbejder i Tyskland gælder udover de nationale regler også EU-lovgivningen (Nr. 883/2004 og 987/2009) og afgør, hvilket land der udbetaler børnepenge og...

læs mere
16.06.14Danske iværksættere kan få tyske penge

16.06.14
Danske iværksættere kan få tyske penge

Benjamin J. Feindt informerer i en artikel i Jyllandsposten om et nyt tysk tiltag, der skal gøre det nemmere for nystartede teknologivirksomheder at tiltrække investorer. Hvis man er villig til at skyde penge i et iværksætterprojekt inden for teknologiområdet, står...

læs mere
27.05.2014Kørsel i udenlandsk indregistreret køretøj

27.05.2014
Kørsel i udenlandsk indregistreret køretøj

Som udgangspunkt må en i Danmark bosiddende person ikke køre i et udlandsk indregistreret køretøj. Det er dog muligt, efter indhentet tilladelse hos SKAT, at køre i en udenlandsk indregistreret firmabil, hvis personen opfylder enten kilometer- eller dagskriteriet. De...

læs mere
19.05.2014Tysk pension ved bopæl i udlandet

19.05.2014
Tysk pension ved bopæl i udlandet

Skattemyndighederne har tidligere opfordret pensionister med bopæl i udlandet, til at aflevere en tysk selvangivelse. I denne sammenhæng spørger det tyske Finanzamt, om det ønskes at skatteberegningen skal ske efter reglerne for ”ubegrænset skattepligtige”. Nu skal...

læs mere
25.03.2014Børnepenge til gifte børn i Tyskland

25.03.2014
Børnepenge til gifte børn i Tyskland

Forbundsskatteretten (Bundesfinanzhof (BFH - den højeste skatteretsinstans i Tyskland) har i en dom fra 17. oktober 2013 (III R 22/13) besluttet, at forældre har ret til børnepenge, selvom barnet er gift. Allerede siden 2012 er barnets indtægter ikke afgørende for at...

læs mere
28.02.2014Arbejdsværelse mindsker den tyske skat for udlejere

28.02.2014
Arbejdsværelse mindsker den tyske skat for udlejere

Udlejning af fast ejendom kræver en del administrativt arbejde. Hvis husejeren udfører kontorarbejdet for en tysk ejendom i et arbejdsværelse i hjemmet, kan der muligvis fratrækkes tysk skat for værelset. Således kan også en privat ejendom i Danmark mindske den tyske...

læs mere
20.02.2014Eftergivelse af tysk ejendomsskat ved tab

20.02.2014
Eftergivelse af tysk ejendomsskat ved tab

Der er mulighed for eftergivelse af tysk ejendomsskat i 2014, hvis en udlejningsejendom står ledig. Dette meddeler OFD Koblenz i en aktuel pressemeddelelse. Den tyske §33 GrStG bestemmer, at en udlejer kan søge om eftergivelse af ejendomsskat, hvis udlejningsobjektet...

læs mere
19.02.2014Dansk-tyske skattehighlights – Arbejdsudleje

19.02.2014
Dansk-tyske skattehighlights – Arbejdsudleje

De danske regler om beskatning i tilfælde af arbejdsudleje er som bekendt blevet skærpet / udvidet og fokuserer nu primært på, om det udførte arbejde er en integreret del af den danske virksomheds aktivitet. Den danske arbejdsgiver hæfter for indeholdelse og...

læs mere
05.02.2014 Dansk-tyske skattehighlights – Social sikring

05.02.2014
Dansk-tyske skattehighlights – Social sikring

Såfremt en lønmodtager med ansættelse i Danmark, men med bopæl i Tyskland, udfører mere end 25 % af sit arbejde i bopælslandet Tyskland, vil dette udover en skattepligt til begge lande også medføre, at løndmodtagerens sociale sikring skal ske i Tyskland. Dette...

læs mere